اقامت در فرانسه چه شرایطی دارد و به چه صورت است؟

اقامت در فرانسه چه شرایطی دارد و به چه صورت است؟ را در سایت فرانسه بخوانید واطلاعات کاملی در مورد مراحل گرفتن ویزای فرانسه دریافت کنید. اقامت فرانسه و درخواست تابعیت کسانیکه حق تابعیت فرانسه به آنها داده میشود: . شخصی که در کشوری غیر از فرانسه متولد شده باشد ولی پدر و مادر فرانسوی […]