پاریس پایتخت فرانسه

امروز در سایت فرانسه اطلاعات مفیدی در مورد پاریس پایتخت فرانسه خواهید خواند. پاریس پایتخت کشور فرانسه، مرکز و یکی از شهرستان های ناحیه ایل-دو فرانس است. رود سن از میان این شهر می گذرد. پاریس یکی از شهرهای پیشروی جهان در زمینه های اقتصاد، فرهنگ، هنر، سیاست، تحصیل، تفریحات، مد و علم است. پاریس […]